Chùm Tour Lễ Hội 2019: BÁI ĐÍNH TRÀNG AN - HOA LƯ TAM CỐC - YÊN TỬ CHÙA BA VÀNG - CHÙA HƯƠNG - THUNG NAI - ĐỀN THÁC BỜ

Chùm Tour Lễ Hội 2019: BÁI ĐÍNH TRÀNG AN - HOA LƯ TAM CỐC - YÊN TỬ CHÙA BA VÀNG - CHÙA HƯƠNG - THUNG NAI - ĐỀN THÁC BỜ

Giá: 628.000 VNĐ

Ngày khởi hành:Hàng ngày

Thời gian: 1 ngày


LỊCH TRÌNH TOUR - CHÙA HƯƠNG

LịCH TRÌNH TOUR - HOA LƯ TAM CỐC

LỊCH TRÌNH TOUR - YÊN TỬ _CHÙA BA VÀNG

LỊCH TRÌNH TOUR - TRÀNG AN - CHÙA BÁI ĐÍNH

LỊCH TRÌNH TOUR - THUNG NAI - ĐỀN THÁC BỜ