Tour " thiên đường miền trung"

Tour " thiên đường miền trung"

Giá: 2.300.000   2.300.000 VNĐ

Ngày khởi hành:Thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

TOUR “ THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG ”
SƠN TRÀ – BÀ NÀ -  NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – CÙ LAO CHÀM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
Khởi hành: Thứ năm và thứ bảy hàng tuần

Tour liên quan