Tour tham quan đảo Síp LARNACA – NICOSIA – LIMASSOL – PAPHOS

Tour tham quan đảo Síp LARNACA – NICOSIA – LIMASSOL – PAPHOS

Giá: VNĐ

Ngày khởi hành:

Thời gian:

Tour tham quan đảo Síp
LARNACA – NICOSIA – LIMASSOL – PAPHOS
ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ CHO NHÓM KHÁCH NHỎ MUỐN THAM
QUAN ĐẢO SÍP (CYPRUS) ĐỂ TÌM HIỂU CUỘC SỐNG, VĂN HOÁ, KINH TẾ, XÃ
HỘI TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ
Tuỳ thuộc vào kế hoạch tìm hiểu và tham quan cụ thể các dự án đầu tư mà quý khách sẽ
có nhu cầu kéo dài thời gian tham quan một thành phố nào đó. Lúc đó chúng tôi sẽ điều
chỉnh chương trình tham quan lại cho phù hợp với kế hoạch của quý khách.

Tour liên quan