Nha Trang - Đà Lạt - Bay Vn Airlines

Nha Trang - Đà Lạt - Bay Vn Airlines

Giá: 7.990.000   7.290.000 VNĐ

Ngày khởi hành:Đi Thứ 7 về Thứ 4 Hàng Tuần

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

LỊCH KHỞI HÀNH CHI TIẾT
SL chỗ Chuyến đi Chuyến về Ngày đi Ngày về Giờ đi Giờ về Tình trạng
25 VN1563 VN1576 13/6/2020 17/6/2020 12:00 14:40 Còn chỗ
25 VN1561 VN1576 20/6/2020 24/6/2020 11:35 14:40 Còn chỗ
25 VN1561 VN1576 27/6/2020 01/7/2020 11:35 14:40 Còn chỗ
25 VN1561 VN1576 04/7/2020 08/7/2020 11:35 14:40 Còn chỗ
25 VN1561 VN1576 18/7/2020 22/7/2020 11:35 14:40 Còn chỗ
25 VN1557 VN1576 01/8/2020 05/8/2020 08:45 14:40 Còn chỗ
25 VN1557 VN1576 08/8/2020 12/8/2020 08:45 14:40 Còn chỗ
25 VN1557 VN1576 12/8/2020 16/8/2020 08:45 14:40 Còn chỗ

Tour liên quan