Khám Phá Đảo Ngọc Phú Quốc - bay VN Airlines

Khám Phá Đảo Ngọc Phú Quốc - bay VN Airlines

Giá: 7.390.000   6.290.000 VNĐ

Ngày khởi hành:Thứ 7 và CN Hàng Tuần

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

LỊCH KHỞI HÀNH CHI TIẾT
Sỗ chỗ Chuyến đi Chuyến về Ngày đi Ngày về Giờ đi Giờ về Tình trạng
25 VN1237 VN1232 31/05/2020 3/6/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 7/6/2020 10/6/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 13/06/2020 16/06/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 21/06/2020 24/06/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 5/7/2020 8/7/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 11/7/2020 14/07/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 18/07/2020 21/07/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 25/07/2020 28/07/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 2/8/2020 5/8/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 9/8/2020 12/8/2020 12:00 12:30 Còn chỗ
25 VN1237 VN1232 29/8/2020 01/9/2020 12:00 12:30 Còn chỗ

Tour liên quan